pravidla

O aplikaci

Aplikace má 2 podoby - tréninkovou a soutěžní:

Tréninková část – slouží k procvičování, výsledky se nikde neodesílají. Na pravé straně se zaznamenává nejvýše 10 po sobě jdoucích výsledků a rovněž graf úspěšnosti. Tlačítkem „reset“ se výsledky vymažou.
Soutěžní část – stejná jako tréniková část, ale výsledky se odesílají do databáze nejlepších hráčů. Žebříček 10 nejlepších hráčů je zobrazen v pravé části. Žebříček se co týden maže a poté soutěž o nejlepší umístění začíná znova.

Ovládací prvky hry

1. Nastavení času - z rozbalovací nabídky vybereme dobu, po kterou se budou generovat otázky.
2. Nastavení úrovně - z rozbalovací nabídky vybereme složitost (např. při složitosti „nízká“ je vygenerován menší počet bílých respektive černých trojúhelníků).
3. Kliknutí na tlačítko start.
4. Výběr správné odpovědi - kliknutím do příslušné čtvercové plochy.
(5.) Kliknutí na tlačítko reset - výmaz výsledků tréninkové části.
pravidla

Statistiky

V tréninkové i soutěžní části jsou čítače správných a špatných odpovědí. Před zahájením hry se čítače nastavují na nulu a po skončené hry je výsledek zaznamenán buď do tabulky osobních výsledků (tréninková část) nebo do žebříčku 10 nejlepších hráčů (soutěžní část). Hry s nastavením času - "neomezeno" se neukládají.

Statistika v tréninkové části

Jedná se o tabulku, kde se uloží maximálně 10 po sobě jdoucích výsledků her. Tabulka se neukládá na serveru. Tlačítkem reset se tato statistika maže. Současně s tabulkou se generuje graf úspěšnosti. Úspěšnost se počítá podle vzorce:
{[(úroveň/(čas-(čas/10)) * počet správných odpovědí)] - [(úroveň - (úroveň/2))/(čas-(čas/10)) * počet špatných odpovědí)]}*100
Z toho vyplývá doporučení: Snažte se o co nejvíce správných odpovědí, každá špatná odpověď zhoršuje výsledek (minus půl bodu).
pravidla

Statistika v soutěžní části

Jedná se o tabulku, kde se uloží maximálně 10 nejlepších výsledků od všech hráčů, kteří soutěžili. Tabulka se ukládá na serveru. Tabulka se maže jednou týdně (každou neděli v 00:00:00).
pravidla

Doporučení

Při rychlém výběru správné možnosti se vyplatí „nepočítat“ jednotlivé trojúhelníky, ale využít komplexní vnímání - odhad obsahu plochy.